Menu

Cogito ergo Polonus Sum

Proste jak budowa cepa.

Totalitaryzm - najwyższa forma anarchii.

cepolonussum

7f

Dzięki debacie w PE, czyli de facto debacie Pani Beaty Szydło i reszty, znaczna część Europy dowiedziała się, że Polska pierwsza stworzyła konstytucje na naszym kontynencie. Pozostaje jeszcze jedna lekcja do odrobienia przez naszych kolegów europejczyków - postawienie znaku równości między komunizmem, nazizmem, skrajną lewicą, oraz imperium prawa, o którym mówiono w obecności Pani Beaty Szydło. Zgodnie z prawem w/w systemów zabijanie masowe ludności jest wartością. Czy takim wartościom powinna być wierna UE?

Jedną z wartości UE winna być, głoszona już w XVI wieku (Wenecja 1563 r.) przez polskiego posła Wawrzyńca Goślickiego - wówczas uważana za anarchię -, maksyma o podmiotowej roli obywatela, i wynikającej stąd czujności obywatela-suwerwena na niegodziwość  władcy, który chociaż działając "zgodnie z prawem" Państw despotycznych, czyni krzywdę. Goślicki głosił niesprawiedliwość despotycznych ustrojów, wynikającą z ówczesnych praw, które przeciwstawia nadrzędnej wartości wolności obywateli Państwa. Wspomnianego Goślickiego zauważył nawet wsławiony Szekspir, który jednak przypisuje mu negatywną rolę w swoim dramacie - mianując go przedstawicielem anarchistów. Należy się zapytać, skąd u Szekspira takie błędy? Moim zdaniem, dlatego, że Szekspir, był przedstawicielem ówczesnego mainstreamu, a to utrudniało mu odróżnienie anarchii od wolności. Niestety anarchią, jak się okazuje często jest bezkrytyczne uczestniczenie w "głównym nurcie".

Ośmielam się zaprosić do zabawy w dyskusję, zatytułowanej:

Totalitaryzm , jako najwyższa forma anarchii.

Tudzież powtarzając za "poetą":

Imperium prawa, jako najwyższa forma anarchii.

Jako punkt pierwszy naszego quizu proponuję; wymieńmy przykłady przepisów prawa, które prowadzą do rozstroju Państwa.

Liberum Veto! (łac. Wolne nie pozwalam!) Ja podaje jeden przykład: w XVII wiecznej Polsce - prawo veta -, bezmyślnie stosowane - proszę o następne przykłady. Mogą to być przykłady również współczesne.

 

Zdjęcie na wstępie (bez chmurki) za artykułem dostępnym pod adresem: www.wpolityce.pl - "Verhofstadtowi puściły nerwy podczas debaty w PE, były premier Belgii wygrażał pięścią"

 

Proponuję następny temat do dyskusji: Tam gdzie same owce, każdy baran kozak, a propos debaty w UE. Czyżby, z tego powodu w Rzeczpospolitej Szlacheckiej było, aż tylu kozaków?

© Cogito ergo Polonus Sum
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci